DIGCOMP proiektua

Gaitasun digitalen gaineko Europako esparruaren garapena DIGCOMP proiektuan (Europako Batzordearen Joint Research Centre garatu du), oinarrituta dago; proiektu horretan, gaitasun digitalaren funtsezko osagaiak Europa osorako identifikatu eta baliozkotzea da xede.

DIGCOMP proiektuak honako helburu hauek ditu:

  • Digitalki lehiakor izateko garatu eta/edo indartu behar diren funtsezko osagaiak identifikatzea gaitasun digitalean
  • Gaitasun Digitalaren deskriptoreaketa kontzeptu-esparrua garatzea, baita EBrako jarraibideak ere
  • Lan-plana proposatzea jarraipen-ekintzetarako

Eredua bat dator Europako Agenda Digitalean definitutako jarraibide estrategikoekin eta gaitasun digitalaren funtsezko osagaiak identifikatzen ditu digitalki lehiakor izateko beharrezkoak diren  ezagutza, trebetasun eta jarrerei  dagokienez.

DIGCOMP Europako esparrua 5 dimentsioko eredu bat eta 21 gaitasunak sortu da