Diagnostiko-txostena

Erakundeetako auditoretza txosten kualitatibo batekin amaitzen da. Txosten horretan, arlo eta departamentuek profil digital profesionalei buruz dituzten emaitzak aztertzen dira, eta hobetzeko esparruak adierazten dira.