ePortfolio Ikanos tresna aktiboa da gaitasun digitalak hobetzeko

Ikanos Portfolioak gogoeta, autoebaluazioa eta erabaki profesionalak hartzeko lorpenen erregistroa egiteko aukera ematen dio gizabanakoari.

ePortfolioa eraginkorra da ikaskuntza kudeatzeko, lortutako gaitasunen ebidentziak modu global eta integratuan erakusten baititu. Ikasten duten beste pertsona batzuekin harremanak izateko eta interesak partekatzeko ere balio du.

Portfolioa ebidentzia-artxibo bat baino zerbait gehiago da. Portfolioa helburu jakin baterako kontu handiz hautatutako objektuekin eraikitzen da, helburu pertsonal eta profesionalak kontuan hartuta. Portfolioak plangintza, sintesi, partekatze, eztabaida, hausnarketa eta atzeraelikadura emateko, jasotzeko eta erantzuteko prozesuak eskatzen ditu.

ePortfolioaren elementuak gaitasun digitalak hobetzeko

Artefaktu Digitalak Biltzea

Artefaktuak kontu handiz hautatzea, lorpenen, ahaleginen eta hazkunde pertsonal eta profesionalaren ebidentziak erakusteko.

  • Okupazio nagusiaren berariazko eskumenak
  • Zeharkako gaitasunak

Karrera profesionala planifikatzea

Interes profesionalak, esperientzia-arloak eta lortu eta garatu beharreko gaitasunak erakusteko gunea.

Profil pertsonala, karrera plana, bizi eta lanbide helburuak.

Descubrir

Auditar

Orientar

Aprender

Ikaskuntza planifikatzea

Ikasteko helburuak planifikatzeko eta eskuratzen diren gaitasunen aurrerapenak kudeatzeko espazioa.

  • Ikasketa helburuak. Ikaskuntzaren lorpenen ebidentziak.
  • Berariazko eta zeharkako gaitasunak hobetzeko plana.

Hausnarketarako eta komunikaziorako gunea

Gaitasunak eskuratzeko prozesuari eta pareekin komunikatzeko prozesuari buruzko gogoetarako gunea.

  • Egindako ikaskuntzei buruzko gogoeta.
  • Lan egiteari buruzko hausnarketa: indarrak eta ahuleziak.
  • Mentore eta ikastunekin komunikatzea: parte-hartzea eta feedbacka